NauczycielPrzedmiot
D.G. język polski
język angielski
A.T.
E.J.język niemiecki
R.W.WOS, historia, HiS
U.W.informatyka
J.P.matematyka
E.S.chemia
A.K-G.biologia
A.G-P.fizyka
E.R.geografia
M.Ch. WOK, edukacja kulturalna
PP, ekonomia w praktyce
L.P.EDB
B.S.W-F
U.T.religia
Janusz Berdziński (dyrektor)-