O nas

Jesteśmy BEZPŁATNĄ PUBLICZNĄ i klimatyczną szkołą z czterema oddziałami klasowymi. Klasy są nieliczne min.10 i max.20 uczniów, co sprzyja nauce i samopoczuciu. Grono pedagogiczne liczy 18 doświadczonych nauczycieli.

Obowiązuje u nas jednozmianowy system nauki 8:00-14:55.

Szkołą kieruje dyrektor Janusz Berdziński przy współpracy z zastępcą - Justyną Pawlikowską. W sekretariacie pracują panie Karolina Misiak oraz Marlena Krajniak.

Cechuje nas rodzinna atmosfera. Ponadto posiadamy własny basen i siłownię, a formę wychowania fizycznego wybiera uczeń. Czytaj więcej w zakładce Oferta- Wychowanie fizyczne.

W pierwszej klasie realizowane są dowolne trzy przedmioty rozszerzone i kontynuowane przez 4 lata. Po mesiącu nauki uczeń może zmienić przedmiot rozszerzony bez konsekwencji. Zmiana rozszerzenia po I lub II półroczu jest możliwa po zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego.

Nie prowadzimy naboru elektronicznego, dlatego prowadzimy rekrutację przez cały rok szkolny.

Ponadto posiadamy coś czego nie mają inne szkoły - jeśli Twoja obecność na lekcjach nie spadnie poniżej 90%, to masz zagwarantowaną conajmniej ocenę dopuszczającą na koniec roku lub półrocza z nauczanego przedmiotu!