Wolne miejsca w klasie I Multiprofilowej


Kolejność zgłoszeń ma znaczenie

Gwarantujemy przyjęcie każdemu absolwentowi szkoły gimnazjalnej oraz szkoły podstawowej, który chce się uczyć! Szkoła "nie tylko dla orłów". Nawet uczniowie z niską punktacją w rekrutacji (poniżej 100 punktów) uzyskują dobre wyniki i zdają maturę.

Klasy multiprofilowe!!!

Warunkiem przyjęcia do liceum ogólnokształcącego jest uzyskanie conajmiej średnich wyników z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. Jeżeli masz obawy, że uzyskane wyniki nie są wystarczające istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnej rozmowy rekrutacyjnej w obecności władz szkoły, ucznia i rodziców. Każdy ma szansę!

Pytania w sprawie rekrutacji prosimy kierować na:
kcekonin@lm.pl
(63) 242-97-29

Wymagane dokumenty

I. Podanie o przyjęcie do szkoły
II. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
III. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
IV. Dwie fotografie**

** podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia)