Klasy multiprofilowe

Przez pierwszy rok nauki uczniowie realizują wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym. Przedmioty rozszerzone wybierane są dopiero po pierwszej klasie, daje to dodatkowy czas na podjęcie właściwej decyzji ich wyboru. Należy wybrać minimum dwa przedmioty rozszerzone, które realizowane są w małych grupach klasowych.

Rok naukiPrzedmioty realizowanepoziom
Klasa 1 j.polski, historia, WOS, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, EDB, WOK, PP, informatyka, w-f, religia podstawowy
Klasa 2
Klasa 3
Do wyboru minimum dwa:
WOS, j.angielski, matematyka, biologia, geografia
rozszerzony*
j.polski, historia i społeczeństwo, j.angielski, j.niemiecki, matematyka, edukacja kulturalna, informatyka, w-f, religia podstawowy


* Uczeń musi wybrać minimum 2 przedmioty rozszerzone. Jeżeli będzie grupa chętych, to istnieje możliwość uruchomienia innych przedmiotów rozszerzonych.