Matura 2017 w LO KCE

DataPrzedmiot
Część ustna egzaminu maturalnego
8 do 20 majajęzyk polski (wypowiedź - od 2015)
Część pisemna egzaminu maturalnego
DataGodzina 9:00Godzina 14:00
4 maja (czw)j.polski PP
170min
-
5 maja (pt)matematyka PP
170min
-
8 maja (pn)j.angielski PP
120min
j.angielski PR
150min
9 maja (wt)matematyka PR
180min
-
10 maja (śr)wiedza o społeczeństwie PR
180min
-
11 maja (czw)--
12 maja (pt)biologia PR
180min
-
15 maja (pn)--
16 maja (wt)-geografia PR
180min
17 maja (śr)--
18 maja (czw)--
19 maja (pt)--
22 maja (pn)--
23 maja (wt)--
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół

Przekazanie do szkół świadectw z wynikami egzaminów maturalnych odbędzie się 30 czerwca 2017r. Jest to również data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i czerwcu (w dodatkowym terminie).

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie egzaminy maturalne odbędą się w terminie od 1 do 20 czerwca 2017 r.

Więcej informacji, w tym dokładny harmonogram matury dla matury w terminie dodatkowym można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Termin poprawkowy matury 2017

Maturzyści, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminach:
- Część pisemna – 22 sierpnia 2017r.(wt) godz. 9.00.
- Część ustna – 23–25 sierpnia 2017r.j.polski oraz j.angielski
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw dojrzałości dla egzaminu poprawkowego – 12 września 2017r.
Więcej informacji na temat terminu poprawkowego egzaminu maturalnego w 2017 r. można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

XLO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zamieszczonych informacjach. Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej — www.men.gov.pl oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.